Veilednings og konsulenttjenester

Tjenester 

Vi tilbyr i stor utstrekning ulike veiledning og konsulenttjenester. Blant annet tilbyr vi:

- Veiledning og tiltak til Barneverntjenesten 
- Veiledning av fosterhjem
- Veiledning til foreldre
- Veiledning til Barnehager, SFO og Skoler
- Veiledning til ulike institusjoner innen ulike fagfelt
- Autismefeltet


Ta ellers kontakt om Marte Meo kan være noe for dere?  Det finnes flere ulike program innen Marte Meo. https://www.martemeo.com/en/About-Marte-Meo/marte-meo-programmes/</p>