Utdanning

Utdanningsforløp

Marte Meo Norge tilbyr utdanning innen alle nivåer i Marte Meo. Se «Utdanningsgrupper» for info om planlagt oppstart. Finner du ikke info om oppstart i nærheten av deg? Ta kontakt! Det kan settes opp utdanningsgrupper lokalt i hele landet ved minimum 4-6 deltakere. 

Marte Meo Terapeut utdanning

2 årig utdanning over 4 semestre

Marte Meo Kollegaveileder utdanning

18 samlinger over 4 semestre. Kan bygges på etter praktikerutdanning

Marte Meo Praktiker utdanning

Samlingsbasert utdanning over 6-8 samlinger


Det settes også opp grupper for Marte Meo Supervisor ved behov for flere supervisorer. Ta kontakt dersom du er interessert i ytterligere informasjon?
BESKRIVELSE AV DE ULIKE UTDANNINGENE:

MARTE MEO TERAPEUT:
Samlingsbasert utdanning i gruppe med 4-7 deltakere. 16/17 samlinger med ca 120 veiledningstimer over 2 år.  Det gis også individuell veiledning ved behov mellom samlingene. Det er et krav om min 3 årig høyskole/universitets utdanning, samt at det også er er krav at studentene har en arbeidssituasjon som gjør det mulig å arbeide med metoden under hele utdanningen.

MARTE MEO KOLLEGAVEILEDER:
Samlingsbasert utdanning i gruppe med 4-8 deltakere. Utdanning over 4 semestre over 2 år og legges opp på lik linje med Terapeut grupper. Krav til utdanning er likt, men det er en forskjell i sertifisering da man som kollega veileder - veileder «kollegaer» på egen arbeidsplass i tråd med Marte Meo elementene.

MARTE MEO PRAKTIKER:
Samlingsbasert utdanning som gis f.eks til hel personalgruppe. Det er ingen krav til utdanning, så dette er en utdanning som gis hele personalgruppen samlet uavhengig av formell kompetanse. Utdanning legges opp til 8 samlinger med totalt omlag 32 veiledningstimer. Utdanningen kan også tilpasses og skreddersys den enkelte arbeidsplass ut fra deres behov og ønsker.

Ta kontakt for ytterligere informasjon om utdanningene vi tilbyr.