Utdanningsgrupper


Oppstart av grupper:  

Vi er i gang med planlegging av nye utdanningsgrupper fra høst 2023 og vår 2024

Bergen - Marte Meo Terapeut. Oppstart August 2022. FULLTEGNET, men vurderer oppstart av flere grupper høst 2023. Ta kontakt for info 

Oslo/Viken- Marte Meo Terapeut. Ta kontakt for info. Mulighet for oppstart lokalt flere steder i Østlandsregionen fra høst 2023.

Askøy: Marte Meo Terapeut. Pågår

Førde - Marte Meo Terapeut. Pågår.

Bergen: Marte Meo Supervisor. Pågår

Bergen: Praktikerutdanning skoler og barnehager. Ta kontakt 

Ellers er det noe ledig kapasitet til oppstart lokalt andre steder i landet fra August 2023. Ta kontakt


tom@martemeonorge.com