Utdanningsgrupper


Oppstart av grupper:  

Vi er i gang med planlegging av nye utdanningsgrupper fra januar 2024

NYHET!!! Det planlegges oppstart av utdanningsgrupper i Nord Norge. Her vil det settes opp utdanning lokalt, men dette forutsetter at det er tilstrekkelig antall påmeldte til at det kan la seg gjennomføre. Det settes opp 5 grupper og utdanningen vil gjennomføres samme uke fra mandag til fredag. Totalt antall plasser er 35 og utdanningen passer for barnehager, skoler/sfo, barnevern, ppt, helsestasjon, eldreomsorg, flyktningehelsetjeneste, PU, psykologtjenesten, veiledertjeneste osv. Det kan legges til rette for både tverrfaglige sammensatte grupper og spesialiserte grupper. Ta kontakt for info og pakkepris dersom dette kunne være noe for dere

Bergen - Marte Meo Terapeut - Ledige plasser

Oslo/Viken- Marte Meo Terapeut. Ta kontakt for info. Mulighet for oppstart lokalt flere steder i Østlandsregionen fra januar 2024. 

Askøy: Marte Meo Terapeut. Pågår

Bergen: Marte Meo Supervisor. Pågår

Bergen: Praktikerutdanning skoler og barnehager. Ta kontakt 

Ellers er det noe ledig kapasitet til oppstart lokalt andre steder i landet fra vår 2024. Ta kontakt


tom@martemeonorge.com