Utdanningsgrupper


Oppstart av grupper:  

Vi er i gang med planlegging av nye utdankingsgrupper fra høst 2022 og vår 2023

Bergen - Marte Meo Terapeut. Oppstart Januar 2022. FULLTEGNET, men vurderer oppstart av flere grupper høst 2022. Ta kontakt for info 

Oslo - Marte Meo Terapeut. Ta kontakt for info. Mulighet for oppstart lokalt flere steder i Østlandsregionen fra høst 2022.

Askøy: Marte Meo Terapeut. Oppstart Januar 2022. Fulltegnet, men ta kontakt for plass på venteliste

Førde - Marte Meo Terapeut. Pågår.

Bergen: Marte Meo Supervisor. Oppstart Januar 2022

Ellers er det noe ledig kapasitet til oppstart lokalt andre steder i landet fra August 2022. Ta kontakt


tom@martemeonorge.com